Partnerzy serwisu:

ZUE po pierwszym półroczu z zyskiem i potrojonymi przychodami

inf. pras. 05.09.2018

ZUE po pierwszym półroczu z zyskiem i potrojonymi przychodami
fot. ZUE
Grupa ZUE zanotowała w pierwszej połowie 2018 roku wzrost przychodów aż o 196 proc. z poziomu 107,8 mln zł przed rokiem do 319,1 mln zł obecnie. Tak wyraźna poprawa to efekt wejścia w fazę realizacji pozyskanych wcześniej kontraktów – podkreślają władze ZUE.
Zysk EBITDA Grupy wyniósł w tym okresie 6,7 mln zł wobec 10,7 mln zł straty EBITDA rok wcześniej, zysk operacyjny 1,5 mln zł wobec 15,5 mln zł straty operacyjnej przed rokiem, a zysk netto ukształtował się na poziomie 1,2 mln zł wobec blisko 15 mln zł straty w I połowie 2017 roku.

Jednostkowe przychody ZUE S.A. wzrosły w pierwszym półroczu o blisko 190 procent, do prawie 289,8 mln zł ze 100,1 mln zł rok wcześniej, EBITDA wzrosła do 6,3 mln zł z minus 9,1 mln zł rok wcześniej, zysk operacyjny do 1,2 mln zł z minus 13,8 mln zł przed rokiem, a zysk netto do 1,2 z minus 12,9 mln zł w I połowie 2017 roku.

Przychody segmentu budowlanego wyniosły 289,8 mln zł, handlowego 27,6 mln zł, a działalności projektowej ponad 7 mln zł. Spółka Railway, reprezentująca segment handlowy, zanotowała 245 tys. zł zysku netto i 1,5 mln zł zysku brutto na sprzedaży. Z kolei firma BPK Poznań, odpowiadająca za segment projektowy, miała 36 tys. zł straty netto i 1,1 mln zł zysku brutto na sprzedaży.

Od początku 2018 roku Grupa poniosła nakłady inwestycyjne w sprzęt i środki transportu na poziomie ok. 16 mln zł. To kontynuacja realizowanego od dłuższego czasu ambitnego programu inwestycyjnego, który miał przygotować firmę do realizacji większej liczby kontraktów w momencie spiętrzenia zamówień rynkowych.

W portfelu 2,3 mld zł

Spółki z Grupy aktywnie szukają zleceń nie tylko w kraju, ale i za granicą. Firma jest zainteresowana pozyskaniem kontraktów głównie na rynku europejskim. Zarząd ZUE S.A. pozytywnie ocenia perspektywy wzrostu dla Grupy w 2018 roku.

– Nasz aktualny portfel zamówień ma lata 2018-2021 wynosi około 2,3 mld zł. Znaczną jego część stanowią zakontraktowane prace w segmencie kolejowym. Od początku roku ZUE S.A. zawarła umowy na roboty budowlane o wartości około 568 mln zł, z czego w segmencie miejskim około 207 mln zł – poinformował Wiesław Nowak, Prezes Zarządu ZUE S.A. – Na rynku widoczne jest ożywienie, rozstrzyganych jest wiele przetargów. Staramy się wykorzystać poprawę koniunktury w branży. Jesteśmy w trakcie dalszej rozbudowy portfela na kluczowych rynkach kolejowym i miejskim, choć podchodzimy do ofertowania bardzo selektywnie, biorąc pod uwagę m.in. korzyści wynikające z lokalizacji w stosunku do już realizowanych zadań jak i potencjalne marże – dodał Prezes.

Portfel zamówień na dostawy materiałów na sam 2018 rok wynosi 21 mln zł netto, a na prace projektowe 7 mln zł netto.

Rozwijający się rynek i wiele ryzyk

Na rynku pojawia się wiele zleceń dla firm budowlanych. W sektorze infrastruktury kolejowej realizowany jest program modernizacyjny na dużą skalę. Zakłada on wydatki na kolej do 2023 roku na poziomie ok. 66 mld zł. Planowane przez PKP PLK nakłady w samym 2018 roku mają wynieść ok. 10 mld zł. W 2018 roku wiele przetargów ogłaszają również miasta, które inwestują w infrastrukturę miejską - w bieżącym roku, w ocenie Spółki, zostanie ogłoszona i rozstrzygnięta znaczna ilość przetargów na rozbudowę sieci tramwajowych.

Poprawie otoczenia towarzyszą jednak spore ryzyka dla realizatorów kontraktów. Duże zapotrzebowanie na materiały budowlane przekłada się na bardzo silny wzrost ich cen oraz utrudnienia logistyczne związane z dostawą towaru. Odczuwalna jest też presja na wynagrodzenia pracowników i podwykonawców jak również problemy z ich dostępnością. – Rosnące koszty są wciąż dużym problemem. Oferty składane w przetargach znacznie przekraczają kosztorysy inwestorskie. Od otwarcia oferty do podpisania umowy czeka się nawet sześć miesięcy. To powoduje, że szacunki inwestorów stają się nieaktualne, przy ich realizacji uwzględniano inne założenia. W efekcie mimo ożywienia sytuacja nie jest dla firm budowlanych komfortowa – powiedział Wiesław Nowak.

Grupa podejmuje działania, by minimalizować ryzyka związane z obecną specyfiką rynku. W tym celu zawarła długoterminowe umowy ramowe na dostawy kluczowych materiałów budowlanych. Podjęła też działania, które pozwolą jej uniezależnić się w znacznym stopniu od usług zewnętrznych. W tym celu rozbudowuje struktury, by móc realizować również prace z zakresu robót żelbetowych, jak wiadukty, mosty, mury oporowe czy ekrany akustyczne.

ZUE to jeden z czołowych podmiotów branży budownictwa infrastruktury kolejowej i miejskiej prowadzący działalność wykonawczą, handlową i projektową.


Podziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Komentarze
Fotorelacje
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony