Partner serwisu

ZUE: Wyższy zysk, mimo niższych przychodów

inf. pras. 26.03.2021

ZUE: Wyższy zysk, mimo niższych przychodów
fot. ZUE
Grupa ZUE może być zadowolona z wyników za rok 2020. Przy trochę niższych przychodach, ma wyższy zysk. W trudnym roku poprawiła się marża, a portfel zamówień na koniec roku wynosi ok. 1,5 mld zł.
ZUE S.A. zanotowała w 2020 roku 849,6 mln zł przychodów oraz zysk brutto ze sprzedaży wynoszący 28 mln zł. Marża brutto ZUE wzrosła do 3,3% w porównaniu do 2,5% rok wcześniej. Spółka wypracowała 9,8 mln zł zysku operacyjnego (+55%), EBITDA na poziomie 22,9 mln zł (+19%) oraz zysk netto w wysokości 4,4 mln zł (+39%).

Grupa ZUE zanotowała w 2020 roku 901,4 mln zł przychodów oraz zysk brutto ze sprzedaży wynoszący 31,3 mln zł. Marża brutto wzrosła do 3,5% w porównaniu do 2,8% rok wcześniej. Grupa wypracowała 10,6 mln zł zysku operacyjnego (+35%), EBITDA na poziomie 23,9 mln zł (+14%) oraz zysk netto w wysokości 4,3 mln zł (+13%).

Przy wysokich przychodach Grupa utrzymuje wysoki poziom portfela zamówień. Wynosi on obecnie ok. 1,5 mld zł i jest efektywnie dywersyfikowany o kontrakty miejskie, które obecnie stanowią ok. 21% portfela. W okresie ostatnich miesięcy Spółka pozyskała 3 kontrakty miejskie o łącznej wartości ok. 208 mln zł i uczestniczy w kolejnych przetargach na tym rynku.

Dzięki szybko wdrożonym procedurom oraz odpowiedzialności i zaangażowaniu pracowników, trwająca pandemia nie wpłynęła w sposób znaczący na sytuację finansową i organizacyjną Grupy ZUE. Wdrożony wewnętrznie system działań skupiony jest wokół zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom i współpracownikom przy jednoczesnej minimalizacji ryzyka wpływu pandemii koronawirusa na działalność operacyjną firmy.

– 2020 rok upłynął pod znakiem pandemii COVID-19, która miała wpływ na życie każdego z nas. Dzięki szybkiej reakcji i wdrożeniu odpowiednich procedur, nie wpłynęła ona jednak w sposób istotny na sytuację finansową i organizacyjną ZUE. W minionym roku odnotowaliśmy m.in. poprawę marży brutto na sprzedaży, która wyniosła 3,5% wobec 2,8% w 2019 r. Nadal rozważnie podchodzimy do przyszłości - planując dalsze etapy prac na bieżących projektach, zabezpieczyliśmy już kontrakty zarówno z podwykonawcami, jak i z dostawcami materiałów, a pozyskując nowe kontrakty każdorazowo uważnie analizujemy ich atrakcyjność dla Grupy. Zgodnie z zapowiedziami zwiększamy udział projektów miejskich w portfelu zamówień - wynosi on obecnie już ok. 21%. Jednocześnie nadal pozostajemy jednym z największych wykonawców kontraktów w ramach Krajowego Programu Kolejowego  – powiedział Wiesław Nowak, Prezes Zarządu ZUE S.A.

93% udziału w przychodach Grupy wygenerowanych 2020 roku ma działalność budowlana realizowana przez ZUE.

Spółka w 2020 roku zmniejszyła poziom finansowania zewnętrznego finansując działalność operacyjną głównie z środków własnych. Na koniec roku poziom środków pieniężnych ZUE wyniósł 20,2 mln zł, natomiast kapitał pracujący wyniósł 36,4 mln zł.


PARTNERZY DZIAŁU


Podziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Komentarze
Fotorelacje
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony