Partnerzy serwisu:

Poprawi się dostęp do portu w Szczecinie

Redakcja 22.02.2017

Poprawi się dostęp do portu w Szczecinie
fot. Port Szczecin
Rząd przyjął projekt ustawy o inwestycjach w zakresie budowy lub przebudowy toru wodnego Świnoujście – Szczecin do głębokości 12,5 metra. Port będzie bardziej dostępny.Nie będą potrzebne tzw. mijanki.
Projekt jest inicjatywą Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi. Przewidziano w nim rozwiązania, które umożliwią szybkie przygotowanie i sprawną realizację inwestycji zapewniającej dostęp do portu w Szczecinie oraz portów Zalewu Szczecińskiego. Stanie się to przez budowę lub przebudowę toru wodnego Świnoujście – Szczecin do głębokości 12,5 m.

Inwestycja za 1,4 mld zł

Inwestycja będzie realizowana w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Będzie kosztowała ok. 1 mld 385 mln zł i ma być zrealizowana do 2022 roku.

Projekt ustawy zawiera regulacje proceduralne, które ułatwią budowę lub przebudowę toru wodnego Świnoujście – Szczecin do głębokości 12,5 m. Etap proceduralny będzie krótszy o ok. 6 miesięcy, co przyczyni się do efektywniejszego wydatkowania środków publicznych – podano w komunikacie.

Przyjęte regulacje upraszczają procedurę środowiskową w zakresie potwierdzania jej zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zaproponowano w nich także zwolnienie inwestora z obowiązku przedstawiania wypisów i wyrysów z planu zagospodarowania przestrzennego przy składaniu wniosku o wydanie opinii w zakresie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i obszar Natura 2000, a także przy występowaniu z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Założono także zwolnienie organu wydającego decyzję środowiskową z obowiązku stwierdzenia jej zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Łatwiejsze pozyskiwanie gruntów

Przewidziano przepisy ułatwiające zajęcie pod inwestycję gruntów, na których znajdują się rodzinne ogrody działkowe. Procedura pozyskiwania terenów ogrodowych ma być szybsza i prostsza, a spory będą mogły być rozwiązywane polubownie. Przewidziano wypłatę odszkodowań za zajęcie gruntów pod inwestycję. Odszkodowania byłyby wypłacane działkowcom i stowarzyszeniu ogrodowemu. Sposób ustalania wysokości i wypłaty odszkodowań będzie zgodny z przepisami o gospodarce nieruchomościami.

W projekcie ustawy określono także ścieżkę proceduralną w sytuacji wyłączenia z zarządu Lasów Państwowych gruntów, które – zgodnie z projektem budowlanym – będą wykorzystywane pod inwestycję.

Większa dostępność portu

Ustawa, której projekt przyjął właśnie rząd zwiększy dostępność portu Szczecin – Świnoujście, co ułatwi przywóz i wywóz towarów, zapewni rozwój usług okołoportowych oraz umożliwi likwidację ograniczeń żeglugowych polegających m.in. na wyznaczaniu tzw. mijanek.

Projekt jest kontynuacją i III etapem realizacji projektu modernizacji toru wodnego Świnoujście – Szczecin. II etap – projekt pod nazwą Modernizacja toru wodnego Świnoujście – Szczecin Kanał Piastowski i Mieliński, strona wschodnia i zachodnia, zrealizowano w ramach POIiŚ w perspektywie finansowej 2007 – 2013.

Ustawa ma wejść w życie po 14 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Podziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Komentarze
Fotorelacje
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony