Partnerzy serwisu:
#Koronawirus w Polsce. Transport i infrastruktura - zobacz serwis specjalny!

 

Energetyka | Biznes - Polska

Ankieta wyborcza: Jaka przyszłość polskiej energetyki?

| Łukasz Pastor źródło: RynekInfrastruktury.pl 22.10.2015

 

Ankieta wyborcza: Jaka przyszłość polskiej energetyki?
fot.Kim Hansen wikimedia

Więcej z regionu:

Polska

Podziel się ze znajomymi:

facebookLogolinkedInLogolinkedInLogo
emailLogowykopLogogooglePlusLogo

 

Czy w polskich realiach korzystniejszy jest zrównoważony rozwój „mixu energetycznego” (węgiel, atom, gaz łupkowy, OZE), czy rozwój polskiej energetyki powinien koncentrować się w pierwszej kolejności na wspieraniu tradycyjnych źródeł pozyskiwania energii? To pytanie zadaliśmy w naszej wyborczej ankiecie kandydatom do Sejmu i Senatu.
To już ostatni tekst, który powstał na podstawie ankiety portali Rynek-Kolejowy.pl, RynekInfrastruktury.pl i Transport-Publiczny.pl. Pytania rozesłaliśmy do wybranych kandydatów ze wszystkich list partii zarejestrowanych w całym kraju: PO, PiS, Zjednoczonej Lewicy, PSL, KORWiN, Nowoczesnej, Kukiz’15 i Partii Razem.

Tym razem spytaliśmy kandydatów o ich poglądy na przyszłość polskiej energetyki. W odpowiedziach dominuje stanowisko, że energetyka powinna być oparta nie tylko na węglu. Pojawiają się jednak także głosy, że m.in. stopniowo trzeba przygotowywać się do przejścia na energetykę jądrową, OZE powinno być tylko nieznacznym dodatkiem w kalkulacji bezpieczeństwa energetycznego kraju, w rządzie powinno powstać ministerstwo energetyki.

PO nie chce rezygnować z węgla

Stanisław Lamczyk (okręg 20 – Gdynia/Słupsk, miejsce 8): - Polska powinna postawić na mix energetyczny. Nadal można wykorzystywać węgiel, ale dobrze byłoby, gdyby produkowały energię i ciepło tylko wydzielone jednostki, które później dostarczałyby swoje produkty do gospodarstw domowych. Pozwoliłoby to utrzymać kontrolę nad przestrzeganiem wymogów dbałości o środowisko naturalne.

PiS przywiązane do tradycyjnych źródeł energii i powołanie Ministerstwa Energetyki

Jerzy Wilk (okręg 34 – Elbląg, miejsce 3): - Stoimy przed bardzo dużymi wyzwaniami dla polskiej energetyki i górnictwa. Od przyjęcia pakietu energetyczno-klimatycznego rząd nie zrobił wiele, żeby podnieść konkurencyjność węgla, na którym opiera się nie tylko elektroenergetyka, lecz także cały przemysł ciężki. Trudno tę sytuację zmienić z dnia na dzień, tym bardziej, że rząd lekką ręką zostawia te problemy następcom. Prawo i Sprawiedliwość ma plan ratowania polskiego górnictwa i rozwoju sektora energetycznego – jednym z jego elementów będzie powstanie Ministerstwa Energetyki. Szczegóły przedstawimy już niedługo.

Zjednoczona Lewica: tradycja z nowoczesnością

Barbara Nowacka (okręg 19 - Warszawa, nr 1) Joanna Senyszyn (okręg 25 – Gdańsk, nr 1) oraz Piotr Szumlewicz (okręg 19 – Warszawa, nr 4) przesłali identyczne odpowiedzi, w których opowiadają się za oparciem polskiego miksu energetycznego na efektywności energetycznej energii odnawialnej i energii z paliw kopalnych (węgiel, ropa, gaz). - Polska powinna korzystać ze swoich bogactw naturalnych, jednocześnie stawiając na rozwój najbardziej nowoczesnych źródeł energii i technologii jej oszczędzania.
Piotr Chmielowski (okręg 30 – Rybnik, nr 6) uważa, że warto postawić na energetykę jądrową i nie brać pod uwagę OZE w kontekście bezpieczeństwa energetycznego Polski. - To jest bez wątpienia mój ulubiony temat. Oczywiście każdy mix jest lepszy od monokultury. Ale aby dopracować się mixu, w pierwszej kolejności należy opracować bilans energetyczny z dodatkowym elementem – rozłożeniem w czasie. Od energetyki węglowej jedyna forma generacji – tańsza, bezpieczniejsza i bardziej „czysta” – to energetyka jądrowa. Jak najszybciej zatem trzeba postawić na budowę minimum 2-3 siłowni jądrowych, najlepiej na północy kraju (gdzie brak jest węgla), przy jednoczesnym rozwoju i modernizacji instalacji węglowych. OZE w rozumieniu wiatraków czy całkowicie nieopłacalnej fotowoltaiki powinno być wyłącznie dodatkiem na poziomie lokalnego prosumenta. Na pewno OZE nie może być brane pod uwagę w kalkulacji bezpieczeństwa energetycznego kraju. Jednocześnie koniecznie trzeba prowadzić analizę środowiskową oddziaływania instalacji wiatrowych na środowisko. Mało kto wie, ale negatywne oddziaływanie wiatraków na środowisko zostało już jednoznacznie stwierdzone i jest najgroźniejsze z już znanych oddziaływań.
Andrzej Wróblewski (okręg 19 - Warszawa, nr 24) uważa, że należy kierować się trendem międzynarodowym. - W dłuższym przedziale czasu nie da się utrzymać rozwoju na węglu (chodzi o efekty zmian klimatycznych) i należy rozwijać źródła odnawialne energii, na których powinny być oparty zrównoważony rozwój.

Nowoczesna: Czas na atom, a węgiel - z importu

Rafał Zahorski (okręg 41 – Szczecin, miejsce 6): - Powinniśmy mieć nowoczesną energetykę. Rozwój elektrowni atomowych powinien zastępować jak najszybciej elektrownie węglowe. Dodatkowo musimy postawić na rozwój elektrowni wiatrowych - szczególnie w pasie morskim wzdłuż wybrzeża. Jednocześnie powinniśmy zapomnieć o spalaniu polskiego węgla a skupić się na tym importowanym. Po pierwsze nasz jest drogi, dopłacamy do większości kopalń i jego wydobycie jest poniżej progu opłacalności, a po drugie powinniśmy oszczędzać własne surowce energetyczne i chemiczne. Wydobywanie węgla z 1000 – 1500 m jest bezsensowne w sytuacji, gdy w Australii czy Nowej Zelandii wydobywa się go z kopalń odkrywkowych. Moim zdaniem zamykanie kopalń jest nieodzowne i społeczeństwo ma już dosyć dopłacania do nieefektywnego i nadmiernie uzwiązkowanego polskiego górnictwa. W związku ze zbyt dużą emisją CO2 w Polsce nie mamy wyjścia, jak tylko rozwijać w Polsce energetykę atomową. Jest to obecnie najtańsza i najbardziej proekologiczna energia jaką zna ludzkość. Technologia solarna jest za to najdroższą, ale to też dziedzina, na którą trzeba postawić szczególnie w systemach małej skali. Ważnym elementem jest rozwój małych elektrowni przydomowych, czy nieco większych - lokalnych. Produkcja energii z różnych niekonwencjonalnych źródeł powinna być powszechnym hobby Polaków, tylko trzeba stworzyć korzystne formy dofinansowania lub kredytowania tego typu przedsięwzięć lokalnych oraz efektywny system skupu energii. To jest wciąż nieodkryty potencjał w Polsce.

Kukiz'15: Dzisiaj węgiel, w przyszłości mix energetyczny

Sylwester Chruszcz (okręg 41 – Szczecin, miejsce 1) uważa, że mix energetyczny jest bardziej racjonalny z punktu widzenia przyszłości bezpieczeństwa energetycznego kraju - Ale nasze władze muszą sobie w końcu uświadomić, że podstawą jest i jeszcze długo będzie węgiel. Nie można o tym zapominać we wszystkich planach inwestycyjnych.

Razem: Polsce potrzeba długofalowego programu przejścia na źródła typu atom

Piotr Szmielew (okręg 19 – Warszawa, miejsce 13): - Jesteśmy za rozwojem mieszanych źródeł energii. Chcemy wspierać odnawialne źródła energii, przede wszystkim elektrownie geotermalne, wodne i słoneczne. Jednocześnie wprowadzimy długofalowy plan transformacji energetycznej uwzględniający interesy osób obecnie pracujących w górnictwie, potrzeby energetyczne kraju oraz ochronę środowiska naturalnego. Co do energii jądrowej – problemem obecnie jest jej wątpliwa opłacalność z powodu bardzo wysokich kosztów budowy elektrowni atomowych. Natomiast nie wykluczamy stosowania jej w przyszłości.
Pozostali kandydaci, którzy przedstawili odpowiedzi na nasze pytania, prezentują bardzo zbliżone poglądy, wyrażone podobnymi odpowiedziami, które publikujemy w całości.
Daniel Łoboda (okręg 15 – Tarnów, miejsce 1) dodaje, że na chwilę obecną Polska powinna korzystać z tradycyjnych źródeł energii oraz ze źródeł ekologicznych. - Polsce potrzeba długofalowego programu przejścia na źródła typu atom oraz gaz łupkowy aby nie wyrządzić szkód środowiskowych.
Tomasz Warzocha (okręg 6 – Lublin, miejsce 7). - Opowiadamy się za rozwojem mieszanych źródeł energii. Wsparcie OZE jest konieczne, ale nie możemy gwałtownie odejść od energetyki opartej na węglu, zwłaszcza jeżeli weźmiemy pod uwagę związane z tym skutki społeczne. Konieczny jest rozłożony na długie lata proces przejściowy, rozpoczynający się przede wszystkim od modernizacji elektrowni węglowych, poprzez m.in. zastosowanie bardziej zaawansowanych metod odsiarczania spalin, czy też sekwestrację węgla. Aby ograniczyć skutki społeczne odchodzenia od węgla jako paliwa, konieczne są inwestycje w badania nad innymi sposobami jego wykorzystania takimi jak gazyfikacja czy produkcja paliw płynnych. Co prawda, w polskich warunkach opłacalne wykorzystanie wspomnianych technologii jest pieśnią przyszłości, ale są już dzisiaj miejsca na świecie, gdzie upłynnianie węgla czy gazyfikacja są prowadzone z zyskiem na dużą skalę. Jeżeli chodzi o energię wiatrową, to w Polsce ze względu na panujące warunki wiatrowe, w tym niestabilność tego rodzaju produkcji energii, dobrym rozwiązaniem mogą być pracujące przy niższych prędkościach wiatru turbiny wiatrowe z pionową osią obrotu.
W przypadku energii jądrowej – zdaniem kandydata - największe wątpliwości pojawiają się w stosunku do wysokich kosztów inwestycji oraz możliwym uzależnieniu od jednej konkretnej korporacji oferującej technologię. Dlatego dobrym rozwiązaniem byłoby ewentualne prowadzenie takiej inwestycji przy jak największym udziale publicznym. Tutaj również rozwój technologii może przynieść odpowiedź na to w jaki typ energetyki inwestować.
Tomasz Larczyński (okręg 25 – Gdańsk, miejsce 2) : - Chcemy wspierać OZE, przede wszystkim elektrownie wodne, fotowoltaiczne i geotermalne. Nie jesteśmy zwolennikami energii jądrowej nie tyle ze względów ideologicznych, co z uwagi na jej wątpliwą opłacalność przy obecnym stanie technologii (przede wszystkim niezwykle wysokie koszty budowy), natomiast nie wykluczamy jej zastosowania w razie postępu technologicznego, w szczególności dotyczy to energii termojądrowej.
Kandydat ma jednak odmienne zdanie co do energii wiatrowej. - Szczególnie w polskich warunkach, z uwagi na jej niestabilność zależną od warunków atmosferycznych (wraz z globalną zmianą klimatu coraz częściej ekstremalnych). Natomiast zdecydowanie popieram rozwój badań nad energią termojądrową. Uważam, że Polska powinna się mocno (także finansowo) włączyć w istniejące europejskie programy badawcze w tej kwestii.

KORWiN: Sprywatyzować sektor energetyczny
Ewa Damaszek (okręg 31 - Tychy, Chorzów, Ruda Śl., miejsce 4) i Michał Markiewka (okręg 31, miejsce 23) uważają, że „w polskich oraz w każdych innych realiach powinna nastąpić całkowita i bezzwłoczna prywatyzacja oraz deregulacja sektora energetycznego”. – Jednocześnie nie ulega wątpliwości, że przez długie lata polska energetyka będzie oparta na węglu. Należy zatem z całą stanowczością przeciwstawiać się europejskiej legislacji mającej na celu wyrugowanie węgla z tzw. „miksu energetycznego”. Partia KORWiN jest w szczególności przeciwna akcyzie na wyroby węglowe, limitom emisji CO2 oraz pozbawionym ekonomicznego uzasadnienia preferencjom dla energii odnawialnej. Polacy chcą płacić niskie rachunki za prąd, a polskie przedsiębiorstwa minimalizować koszty pozyskiwania energii. To jest nasz cel i nie dbamy o uznanie europejskich komisarzy, uśmiechy sygnatariuszy protokołu z Kioto czy poklepywanie po plecach przez zachodnich przemysłowców wytwarzających turbiny wiatrowe – napisali, we wspólnie przygotowanych odpowiedziach, Damaszek i Markiewka.

* * *

Przypomnijmy, że na nasze pytania nie odpowiedział żaden z kandydatów PSL, do których wysłaliśmy pytania.
Była to ostatnia część ankiety wyborczej, jaką opublikowaliśmy na portalu RynekInfrastruktury.pl. Zapraszamy również do lektury wcześniejszych naszych artykułów „wyborczych”, które publikowaliśmy na portalach Rynek-Kolejowy.pl, RynekInfrastruktury.pl i Transport-Publiczny.pl. Zapraszamy do zapoznania się z opiniami kandydatów na temat:
• Pożądanej proporcji podziału środków UE na kolej i drogi (TUTAJ);
• Rozdzielenia MIR na mniejsze resorty (TUTAJ);
• Odkorkowania centrów miast (TUTAJ);
• Budowy Kolei Dużych Prędkości (TUTAJ);
• Budowy Centralnego Portu Lotniczego (TUTAJ);
• Ustawy metropolitalnej (TUTAJ);
• Programu Budowy Dróg Krajowych (TUTAJ);
• Konkurencji w kolejowych przewozach pasażerskich (TUTAJ).

Jutro opublikujemy dwa artykuły, prezentujące programy wyborcze poszczególnych partii w omawianej przez nas tematyce.

Podziel się z innymi:

facebookLogolinkedInLogolinkedInLogoemailLogowykopLogogooglePlusLogo
Zobacz też

 

ŚLEDŹ NAS NA:
Zapisz się do newslettera:
Podanie adresu e-mail oraz wciśnięcie ‘OK’ jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na:
  • przesyłanie przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Sielecka 35, 00-738 Warszawa na podany adres e-mail newsletterów zawierających informacje branżowe, marketingowe oraz handlowe.
  • przesyłanie przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Sielecka 35, 00-738 Warszawa (dalej: TOR), na podany adres e-mail informacji handlowych pochodzących od innych niż TOR podmiotów.
Podanie adresu email oraz wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Podającemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane osobowe przetwarzane przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Sielecka 35, 00-738 Warszawa oraz ich poprawiania.
Śledź nasze wiadomości:
Zapisz się do newslettera:
Podanie adresu e-mail oraz wciśnięcie ‘OK’ jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na:
  • przesyłanie przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Sielecka 35, 00-738 Warszawa na podany adres e-mail newsletterów zawierających informacje branżowe, marketingowe oraz handlowe.
  • przesyłanie przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Sielecka 35, 00-738 Warszawa (dalej: TOR), na podany adres e-mail informacji handlowych pochodzących od innych niż TOR podmiotów.
Podanie adresu email oraz wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Podającemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane osobowe przetwarzane przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Sielecka 35, 00-738 Warszawa oraz ich poprawiania.

współpraca

 Rynek Kolejowy Rynek Lotniczy Transport Publiczny ZDG TOR
© ZDG TOR Sp. z o.o. | BM5