Partnerzy serwisu:

 

Kolej | Kolej dużych prędkości - Polska

Jest przetarg na wybór sposobu finansowania kolei dużych prędkości

| mg źródło: Rynek Infrastruktury 04.10.2011

 

Jest przetarg na wybór sposobu finansowania kolei dużych prędkości
Fot. Bigbug21, commons.wikimedia.org, CCA-SA 3.0

Więcej z regionu:

Polska

Podziel się ze znajomymi:

facebookLogolinkedInLogolinkedInLogo
emailLogowykopLogogooglePlusLogo

 

PKP PLK rozpisały przetarg na opracowanie propozycji modeli finansowania i realizacji projektu budowy i uruchomienia kolei dużych prędkości w Polsce z uwzględnieniem partnera prywatnego oraz wsparcie eksperckie w okresie realizacji wybranego modelu. Firma, która sporządzi analizę, zostanie wyłoniona w drodze dialogu konkurencyjnego.

Realizacja zamówienia odbywać się będzie w trzech etapach.

I etap to opracowanie propozycji modeli finansowania i realizacji projektu budowy i uruchomienia KDP w Polsce z uwzględnieniem partnera prywatnego. Jako wariant referencyjny (zerowy) należy potraktować przypadek 100% finansowania budowy i uruchomienia KDP ze środków publicznych i realizację projektu przez zarządcę infrastruktury kolejowej – PKP PLK. Wykonawca zobowiązany będzie przygotować przynajmniej trzy propozycje modeli finansowania oraz realizacji projektu budowy i uruchomienia Kolei Dużych Prędkości w Polsce na trasie: Warszawa – Łódź – Poznań/Wrocław (tzw. linia „Y”) ze szczególnym uwzględnieniem metodyki wdrożenia każdej z przedstawionych propozycji.

Wykonawca przygotowując propozycje ma uwzględnić specyfikę projektu oraz specyfikę i otoczenie rynkowe związane z realizacją kolejowych projektów infrastrukturalnych dużej wartości, w szczególności: możliwość jednoczesnego współdziałania wielu partnerów prywatnych oraz wielu przedstawicieli ze strony publicznej, możliwość budowy linii „Y” z uwzględnieniem udzielenia koncesji partnerowi prywatnemu, obowiązujące w Polsce przepisy prawa powszechnego w zakresie zamówień publicznych oraz partnerstwa publiczno – prywatnego; a także konieczność wprowadzenia zmian w tych przepisach (wykonawca ma przedstawić propozycje odpowiednich zmian w przepisach prawa powszechnego uwzględniając również doświadczenie i rozwiązania prawne w innych krajach Unii Europejskiej), wzajemne relacje, w szczególności: właścicielskie, biznesowe, prawno – administracyjne i inne pomiędzy: podmiotami realizującymi projekt i mającymi wpływ na ryzyka dla projektu w tym: Urzędem Transportu Kolejowego, jednostkami notyfikowanymi, jednostkami upoważnionymi, zarządcą infrastruktury, przewoźnikami kolejowymi, organami administracji państwowej i samorządowej i innymi zaangażowanymi podmiotami, możliwe umiejscowienie formalne projektu, np. strukturze spółki specjalnego przeznaczenia (SPV), w strukturze istniejącego zaangażowanego podmiotu gospodarczego, bądź wg innych wariantów zaproponowanych przez wykonawcę.

Wykonawca ma zidentyfikować i szczegółowo scharakteryzować ryzyka w poszczególnych zaproponowanych modelach oraz wskazać możliwości ich mitygacji. Wykonawca zobowiązany będzie do bieżącego instruowania i szkolenia przedstawicieli zamawiającego w zakresie rozpatrywanych modeli finansowania i realizacji projektu oraz metodyki ich wdrażania, a także do udzielania zamawiającemu wszelkich wyjaśnień, porad i informacji związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.

II etap to wsparcie eksperckie w fazie przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego na wybór partnera prywatnego dla finansowania oraz realizacji projektu budowy i uruchomienia KDP w Polsce.

W ramach etapu II Wykonawca zobowiązany będzie: udzielać wsparcia przy opracowaniu formy wyboru partnera prywatnego (lub partnerów prywatnych) oraz podczas prowadzonego postępowania przetargowego, do dnia podpisania umowy z ostatnim angażowanym partnerem prywatnym dotyczącej udziału tego partnera w projekcie, przygotować niezbędną dokumentację postępowania przetargowego (lub postępowań przetargowych), w tym kryteria wyboru partnera prywatnego.

III etap to wsparcie eksperckie w toku realizacji umowy zawartej z partnerem prywatnym (lub partnerami prywatnymi).

Zamawiający zastrzega sobie możliwość ograniczenia zakresu zamówienia: do etapu I w przypadku podjęcia przez Radę Ministrów decyzji o zaniechaniu kontynuacji projektu budowy i uruchomienia Kolei Dużych Prędkości w Polsce w oparciu o wyniki analizy przygotowanej w ramach etapu I, lub do etapu I i II w przypadku przekazania projektu budowy i uruchomienia KDP poza PKP PLK, do odrębnego podmiotu gospodarczego. Umożliwienie ograniczenia zakresu zamówienia, o którym mowa powyżej, nastąpi poprzez wprowadzenie do treści umowy zawartej w wyniku przeprowadzenia postępowania, możliwości rozwiązania umowy przez zamawiającego w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych powyżej, na odpowiednim etapie jej realizacji.

Szacunkowa wartość zamówienia to 5 mln zł. Ma ono zostać zrealizowane w ciągu 48 miesięcy. W procedurze przetargowej zostanie wyłonionych 5 wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do dialogu konkurencyjnego. Ich oferty będą oceniane na podstawie kryteriów: cena – 90 proc., data zakończenia I etapu – 10 proc. Wnioski o dopuszczenie do postępowania można składać do 3 listopada.

Podziel się z innymi:


facebookLogolinkedInLogolinkedInLogoemailLogowykopLogogooglePlusLogo
Zobacz też

 

ŚLEDŹ NAS NA:
Zapisz się do newslettera:
Podanie adresu e-mail oraz wciśnięcie ‘OK’ jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na:
  • przesyłanie przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: Pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa na podany adres e-mail newsletterów zawierających informacje branżowe, marketingowe oraz handlowe.
  • przesyłanie przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: Pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa (dalej: TOR), na podany adres e-mail informacji handlowych pochodzących od innych niż TOR podmiotów.
Podanie adresu email oraz wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Podającemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane osobowe przetwarzane przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: Pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa oraz ich poprawiania.
Śledź nasze wiadomości:
Zapisz się do newslettera:
Podanie adresu e-mail oraz wciśnięcie ‘OK’ jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na:
  • przesyłanie przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: Pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa na podany adres e-mail newsletterów zawierających informacje branżowe, marketingowe oraz handlowe.
  • przesyłanie przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: Pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa (dalej: TOR), na podany adres e-mail informacji handlowych pochodzących od innych niż TOR podmiotów.
Podanie adresu email oraz wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Podającemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane osobowe przetwarzane przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: Pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa oraz ich poprawiania.

współpraca

 Rynek Kolejowy Rynek Lotniczy Transport Publiczny IAB Polska ZDG TOR
© ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMS