Partner serwisu
#Wojna Rosja - Ukraina - zobacz serwis specjalny!

 

Drogi | Regulacje - Polska

Kryteria z elementem subiektywizmu muszą być precyzyjne

| Redakcja źródło: RynekInfrastruktury.pl 17.02.2016

PARTNERZY DZIAŁU


 

Kryteria z elementem subiektywizmu muszą być precyzyjne
fot. Pixabay

Więcej z regionu:

Polska

Podziel się ze znajomymi:

facebookLogolinkedInLogolinkedInLogo
emailLogowykopLogogooglePlusLogo

 

Krajowa Izba Odwoławcza 15 lutego wydała istotny wyrok, w którym nakazała GDDKiA zmianę SIWZ, w szczególności poprzez doprecyzowanie kryterium jakościowego polegającego na sporządzeniu „Koncepcji działań”. Jakie jest znaczenie tego wyroku wyjaśnia mecenas Robert Siwik, partner zarządzający kancelarii Bierć Siwik & Partners, który w tej sprawie w postępowaniu przed KIO był pełnomocnikiem Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa.
W wydanym wyroku Krajowa Izba Odwoławcza uznała odwołanie wniesione przez Polski Związek Pracodawców Budownictwa w przetargu na całoroczne, kompleksowe utrzymanie w systemie „Utrzymaj Standard” autostrady A2 odcinek Modła – Dąbie od km 257+560 do 303+145 wraz ze wszystkimi jej elementami”. KIO nakazała zamawiającemu (Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad – Oddział w Poznaniu) zmianę Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w szczególności poprzez dookreślenie opisu i sposobu oceny ofert w ramach kryterium jakościowego polegającego na sporządzeniu „Koncepcji działań”. Orzeczenie ma precedensowe znaczenie, gdyż jest pierwszym orzeczeniem KIO, w którym zostały skutecznie zakwestionowane postanowienia SIWZ dotyczące zasad opisu i oceny przygotowywanych przez wykonawców w ramach ofert koncepcji działań (metodologii, oferty technicznej). Ma to istotne znaczenie dla wykonawców z branży budowlanej i infrastrukturalnej.

O co chodziło?

Przedmiotem sporu przed KIO był sposób opisu i sposobu oceny kryterium pozacenowego. Zgodnie z treścią art. 91 ust. 2 ustawy Pzp, zamawiający może obok kryterium cenowego określić także tzw. pozacenowe kryteria oceny ofert, o ile odnoszą się one do przedmiotu zamówienia. Zgodnie zaś z treścią art. 36 ust. 1 pkt 13 ustawy Pzp w SIWZ należy obowiązkowo zamieścić opis kryteriów, którymi będzie się kierował zamawiający przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu ich oceny. Wśród katalogu możliwych kryteriów oceny ofert, jakie zastosować może zamawiający, znajduje się również kryterium jakości przedmiotu zamówienia.

– Wśród przykładowych kryteriów oceny ofert, które w ostatnim czasie stają się coraz bardziej powszechne jest konieczność przedstawienia przez wykonawcę w ramach kryterium jakości odrębnego opracowania zawierającego opis działań mających na celu realizację przedmiotu zamówienia (zwane często „koncepcją działań”, „metodyką”, „ofertą techniczną” itp.), załączanego do oferty – mówi mecenas Robert Siwik, partner zarządzający kancelarii Bierć Siwik&Partners, szef zespołu zamówień publicznych oraz infrastruktury i energetyki kancelarii, który był pełnomocnikiem Związku z tej sprawie. Jak wyjaśnia, opracowanie takie stanowi zazwyczaj integralną część umowy zawieranej z wyłonionym w drodze danego postępowania wykonawcą, wobec czego jest on związany proponowanymi rozwiązaniami w stosunku do zamawiającego. Takie przedstawione opracowanie jest oceniane następnie przez członków komisji przetargowej zgodnie z określonymi w SIWZ kryteriami (podkryteriami) cząstkowymi. – Dzisiaj to kryterium – opracowania odrębnej koncepcji działań – stosują powszechnie np. GDDKiA oraz PKP PLK, przypisując niejednokrotnie dużą wagę temu kryterium, np. 40% – stwierdza Robert Siwik.

Dlaczego precyzja jest tak ważna?


Jak zauważa, ze względu na samą naturę „jakości”, jako pojęcia wysoce abstrakcyjnego i trudno mierzalnego, kryterium to może być bardzo trudne do zastosowania, gdyż musi podlegać każdorazowo indywidualnej ocenie przez zamawiającego. – Z samej istoty kryterium jakościowego wynika, że jest to kryterium, z którym musi wiązać się pewien element subiektywizmu – mówi ekspert. – GDDKiA w Poznaniu błędnie opisała te kryteria oceny ofert, zapominając że zamawiający konstruując SIWZ zobowiązany jest do dokonania opisu sposobu oceny ofert w sposób na tyle precyzyjny – posługując się przy tym jedynie ostrymi pojęciami – by wykonawcy nie mieli żadnych problemów z jego interpretacją, a na dalszym etapie postępowania, oferty przez nich przedstawione ocenione zostały przez zamawiającego w sposób obiektywnie uzasadniony i możliwy do zweryfikowania – wyjaśnia.

Z tych też powodów, jego zdaniem, zamawiający, który zdecyduje się na wprowadzenie do opisu danego podkryterium oceny oferty w ramach opracowywanej przez wykonawców koncepcji rozgraniczeń, np. „bardziej skutecznych działań” od „mniej skutecznych działań”, powinien umożliwić wykonawcom pełne zrozumienie oraz spełnienie oczekiwań zmawiającego co do treści danego rozgraniczenia.

– Zamawiający ma każdorazowo dążyć do precyzyjnego sformułowania SIWZ, a zwłaszcza kryteriów oceny ofert i sposobu ich oceny, aby wykonawcy mogli sformułować swoje oferty w sposób możliwie zbieżny, jeżeli chodzi o poruszane zagadnienia – stwierdza reprezentant PZPB przed KIO. Podkreśla, że ma to szczególne znaczenie, jeżeli zamawiający dokonuje oceny w ramach opracowywanej koncepcji rozwiązań (działań) bardziej korzystnych, bardziej efektywnych itp., które mają charakter określeń pozwalających na pewien subiektywizm w ich ocenie przez członków komisji przetargowej (zwraca na to uwagę wyrok KIO z 6 stycznia 2010 r., sygn. akt. KIO 1804/09).

Zamawiający przekazując SIWZ musi dysponować konkretnymi kryteriami, którymi będzie się kierować w trakcie oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty oraz mieć określony sposób oceny ofert. – W przetargu GDDKiA w Poznaniu zabrakło takiego doprecyzowania kryterium jakościowego, na co zwróciła uwagę KIO w wydanym wyroku. Wyrok ten, zapadły w trzyosobowym składzie orzekającym KIO, może mieć znaczenie dla podobnych spraw – mówi mecenas Robert Siwik.

Jakie wnioski z wyroku

Z wydanego wyroku można wyciągnąć wnioski dotyczące prawidłowego konstruowania opisu sposobu oceny ofert w ramach kryteriów jakościowych, np. koncepcji działań. Przede wszystkim muszą one odnosić się do przedmiotu zamówienia oraz powinny być – w miarę możliwości – dokładnie opisane. – Nie jest wystarczające wskazanie samej nazwy kryterium i przyporządkowanie do niej ogólnego opisu, wskazującego jakiego charakteru działań wymaga zamawiający w ramach danego podkryterium – mówi ekspert. – Konieczne jest każdorazowe określenie, w jaki sposób zamawiający będzie dokonywał oceny w ramach tego kryterium, co wymaga jednoczesnego podania do wiadomości wykonawców sposobu oceny ofert na podstawie danego kryterium, czyli wskazania konkretnie, za co zamawiający będzie przyznawał punkty i w jakiej wysokości – dodaje Robert Siwik.

Według mecenasa, optymalne jest tutaj wskazanie, jakie elementy powinien zawierać opis koncepcji działań w ramach poszczególnych podkryteriów oraz nadanie szczegółowej wagi punktowej poszczególnym elementom podlegających ocenie w ramach danego podkryterium, w tym np.: określenie elementów, które powinien zawierać opis koncepcji w ramach danego podkryterium, określenie listy zagadnień, które powinny być ujęte w poszczególnych elementach opisu koncepcji, uszczegółowienie listy zagadnień, które zamawiający uważa za „kluczowe” dla każdego z podkryteriów. Inne przykłady to: wskazanie wartości punktowych przypisanych do poszczególnych zagadnień, wskazanie według jakich kryteriów zamawiający będzie oceniał czy opis zawarty w ramach opisu koncepcji uznany będzie za opis np. „ogólny, szczegółowy czy pogłębiony”, co stanowić będzie podstawę do przyznania określonej liczy punktów cząstkowych w ramach danego podkryterium i tym samym zhierarchizowania danej oferty.

Czym grozi brak precyzyjnego opisu?

W ocenie przedstawiciela kancelarii Bierć Siwik&Partners nieprecyzyjne sformułowanie kryteriów oceny ofert i sposobu ich oceny może być uznane za sprzeczne z zasadą uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców. – Dokonanie opisu przedmiotu zamówienia w sposób niewyczerpujący, niejednoznaczny, nieuwzględniający wszystkich okoliczności i wymagań, które mają wpływ na sporządzenie przez wykonawcę oferty narusza przepis art. 7 ust. 1 ustawy Pzp – mówi Robert Siwik.

Jak wyjaśnia, subiektywność i dowolność oceny ofert w ramach danego podkryterium oceny ofert w konsekwencji wpływa na cały przebieg postępowania, począwszy od przygotowania ofert przez wykonawców, poprzez ich ocenę przez członków komisji przetargowej, skończywszy na weryfikacji przez wykonawców – w ramach przyznanych im ustawą Pzp środków ochrony prawnej – prawidłowości udzielenia zamówienia przez zamawiającego. – Zatem konsekwencją nieprecyzyjnego zdefiniowania kryteriów oceny ofert jest konieczność ich doprecyzowania przez komisję przetargową, co równoznaczne jest z formalną zmianą kryteriów oceny ofert w trakcie postępowania. Może to się odbyć w ramach wyjaśnienia treści SIWZ, bądź jak w komentowanej sprawie – zaskarżeniu odpowiednich postanowień SIWZ – mówi nasz rozmówca.

Ekspert zwraca uwagę że przed przystąpieniem do przetargu warto przeanalizować te postanowienia SIWZ, które mogą naruszać równe traktowanie wykonawców oraz uczciwą konkurencję i poddać je ocenie KIO w ramach zainicjowanego postępowania odwoławczego. – Kluczowe jednak w tego typu sprawach jest właściwe sformułowanie zarzutów odwołania, aby móc umożliwić KIO wszechstronną i merytoryczną ocenę danego postanowienia SIWZ, np. sposobu opisu i oceny kryterium oceny ofert – podsumowuje.

Podziel się z innymi:

facebookLogolinkedInLogolinkedInLogoemailLogowykopLogogooglePlusLogo
Zobacz też

 

ŚLEDŹ NAS NA:
Zapisz się do newslettera:
Podanie adresu e-mail oraz wciśnięcie ‘OK’ jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na:
  • przesyłanie przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Sielecka 35, 00-738 Warszawa na podany adres e-mail newsletterów zawierających informacje branżowe, marketingowe oraz handlowe.
  • przesyłanie przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Sielecka 35, 00-738 Warszawa (dalej: TOR), na podany adres e-mail informacji handlowych pochodzących od innych niż TOR podmiotów.
Podanie adresu email oraz wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Podającemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane osobowe przetwarzane przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Sielecka 35, 00-738 Warszawa oraz ich poprawiania.
Śledź nasze wiadomości:
Zapisz się do newslettera:
Podanie adresu e-mail oraz wciśnięcie ‘OK’ jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na:
  • przesyłanie przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Sielecka 35, 00-738 Warszawa na podany adres e-mail newsletterów zawierających informacje branżowe, marketingowe oraz handlowe.
  • przesyłanie przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Sielecka 35, 00-738 Warszawa (dalej: TOR), na podany adres e-mail informacji handlowych pochodzących od innych niż TOR podmiotów.
Podanie adresu email oraz wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Podającemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane osobowe przetwarzane przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Sielecka 35, 00-738 Warszawa oraz ich poprawiania.

współpraca

 Rynek Kolejowy Rynek Lotniczy Transport Publiczny ZDG TOR
© ZDG TOR Sp. z o.o. | BM5