Partner serwisu
#Wojna Rosja - Ukraina - zobacz serwis specjalny!

 

Drogi | Regulacje - Polska

Opłata za reklamę widoczną z drogi (cz.1)

| Iga Miszkiewicz źródło: RynekInfrastruktury.pl 17.06.2016

PARTNERZY DZIAŁU


 

Opłata za reklamę widoczną z drogi (cz.1)
fot. Pixabay

Zobacz więcej na temat:

Regulacje
Opłata reklamowa

Więcej z regionu:

Polska

Podziel się ze znajomymi:

facebookLogolinkedInLogolinkedInLogo
emailLogowykopLogogooglePlusLogo

 

Tzw. ustawa krajobrazowa wprowadziła nowy rodzaj opłaty publicznej, tj. opłaty reklamowej. Wyeliminowała także z obrotu niektóre rodzaje reklam i ograniczyła możliwości stosowania elementów wpływających na wygląd krajobrazu elementów, jak np. ogrodzenia. Chodzi o to, co jest widoczne z przestrzeni dostępnych publicznie, w tym z drogi.
Uchwalona 24 kwietnia 2015 r. ustawa o zmianie niektórych innych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (Dz. U. z 10 czerwca 2015 r., poz. 774), która weszła w życie 11 września 2015 r., wprowadziła zmiany w szeregu aktów prawnych, w tym w ustawie z 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, ustawie z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, czy też w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Ustawa wprowadziła nowego rodzaju opłaty publicznej, tj. opłaty reklamowej, a także wyeliminowanie z obrotu niektórych rodzajów reklam i ograniczenie możliwości stosowania wpływających na wygląd krajobrazu elementów, jak np. ogrodzenia.

Co jest przedmiotem opłaty reklamowej?

Zgodnie ze znowelizowanymi ustawą przepisami ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, rada gminy może wprowadzić opłatę reklamową od umieszczonych tablic reklamowych oraz urządzeń reklamowych. Taka opłata może być pobierana jedynie na obszarach, dla których obowiązują uchwalone przez radę gminy zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń.

Obowiązek uiszczania opłaty reklamowej dotyczy tablic reklamowych i urządzeń reklamowych, przy czym nie jest istotne czy są one rzeczywiście wykorzystywane w celu umieszczenia reklamy. Tablica reklamowa zgodnie z art. 2 pkt 16 b) UPiZP, jest to przedmiot (wraz z konstrukcją oraz zamocowaniami) o płaskiej powierzchni ekspozycji, służący do upowszechniania reklamy, czyli informacji promującej osoby, przedsiębiorstwa, towary, usługi, przedsięwzięcia lub ruchy społeczne.

W definicji ustawowej wskazuje się, iż tablicą reklamą w szczególności są banery, ale także reklamy naklejane na okna budynków, reklamy umieszczane na rusztowaniu, ogrodzeniu lub wyposażeniu placu budowy. Inne niż tablice reklamowe przedmioty materialne służące do eksponowania reklamy zdefiniowane są natomiast jako „urządzenia reklamowe”, i będą to w szczególności takie nośniki, które nie posiadają płaskiej powierzchni.

Szyldem w rozumieniu UPiZP jest tablica reklamowa lub urządzenie reklamowe informujące o działalności prowadzonej na nieruchomości, na której ta tablica reklamowa lub urządzenie reklamowe się znajduje.

Opłaty reklamowej zgodnie z Art. 17a ust. 5 UPiOL, nie pobiera się jeżeli tablice reklamowe lub urządzenia reklamowe: nie są widoczne z przestrzeni dostępnych publicznie; lub stanowią szyld (o ile jest on zgodny z zasadami i warunkami sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń) lub są realizacją obowiązku nałożonego przepisami prawa (np. tablice informacyjne na placach budowy) lub służą wyłącznie do upowszechniania informacji: a) trwale upamiętniającej osoby, instytucje lub wydarzenia, b) o charakterze religijnym, związanym z działalnością kościołów lub innych związków wyznaniowych, jeżeli tablica reklamowa lub urządzenie reklamowe sytuowane są w granicach terenów użytkowanych jako miejsca kultu i działalności religijnej, i cmentarzy.

Warto zwrócić uwagę, że wśród powyższych wyłączeń nie ma wskazanych tego rodzaju tablic/urządzeń reklamowych, które np. są wykorzystywane na cele promocji kandydatur wyborczych czy też działalności fundacji lub organizacji pro bono. Zwolnienie z opłaty w takich przypadkach będzie mogło nastąpić na podstawie uchwały rady gminy.

Kogo dotyczy obowiązek zapłaty opłaty reklamowej?

Opłatę reklamową pobiera się od właścicieli nieruchomości lub obiektów budowlanych z wyłączeniem nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste (w takim wypadku opłata jest należna od użytkownika wieczystego), posiadaczy samoistnych nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczy nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem, Agencją Nieruchomości Rolnych lub innego tytułu prawnego lub jeżeli posiadanie jest bez tytułu prawnego.

W przypadku współwłasności lub pozostawania nieruchomości w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów, wszystkie te podmioty odpowiedzialne są solidarnie za zapłatę opłaty reklamowej. W związku z powyższą regulacją, zalecaną praktyką jest regulowanie w umowach cywilnoprawnych, który podmiot, tj. właściciel nieruchomości czy też jej użytkownik (np. najemca), ponosił opłatę reklamową.

Autorka jest prawnikiem w Kancelarii Galt

Druga część artykułu dostępna jest tutaj 

Podziel się z innymi:

facebookLogolinkedInLogolinkedInLogoemailLogowykopLogogooglePlusLogo
Zobacz też

 

ŚLEDŹ NAS NA:
Zapisz się do newslettera:
Podanie adresu e-mail oraz wciśnięcie ‘OK’ jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na:
  • przesyłanie przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Sielecka 35, 00-738 Warszawa na podany adres e-mail newsletterów zawierających informacje branżowe, marketingowe oraz handlowe.
  • przesyłanie przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Sielecka 35, 00-738 Warszawa (dalej: TOR), na podany adres e-mail informacji handlowych pochodzących od innych niż TOR podmiotów.
Podanie adresu email oraz wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Podającemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane osobowe przetwarzane przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Sielecka 35, 00-738 Warszawa oraz ich poprawiania.
Śledź nasze wiadomości:
Zapisz się do newslettera:
Podanie adresu e-mail oraz wciśnięcie ‘OK’ jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na:
  • przesyłanie przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Sielecka 35, 00-738 Warszawa na podany adres e-mail newsletterów zawierających informacje branżowe, marketingowe oraz handlowe.
  • przesyłanie przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Sielecka 35, 00-738 Warszawa (dalej: TOR), na podany adres e-mail informacji handlowych pochodzących od innych niż TOR podmiotów.
Podanie adresu email oraz wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Podającemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane osobowe przetwarzane przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Sielecka 35, 00-738 Warszawa oraz ich poprawiania.

współpraca

 Rynek Kolejowy Rynek Lotniczy Transport Publiczny ZDG TOR
© ZDG TOR Sp. z o.o. | BM5