Partner serwisu
#Wojna Rosja - Ukraina - zobacz serwis specjalny!

 

Energetyka | Biznes - Polska

Raport o PKP Energetyce po prywatyzacji

| Jakub Madrjas źródło: 14.06.2016

 

Raport o PKP Energetyce po prywatyzacji
Fot. PKP Energetyka

Więcej z regionu:

Polska

Podziel się ze znajomymi:

facebookLogolinkedInLogolinkedInLogo
emailLogowykopLogogooglePlusLogo

 

Grupa ekspertów z Fundacji Inicjatyw Bezpieczeństwo-Rozwój-Energia FIBRE i Instytutu Stosunków Międzynarodowych Collegium Civitas przygotowała raport dotyczący bezpieczeństwa dostaw energii i przewozów kolejowych po prywatyzacji PKP Energetyki. Całość prac została sfinansowana przez spółkę PKP Energetyka.
Jak czytamy we wstępnie, zaproszeni do projektu naukowcy przeprowadzili analizę statusu spółki PKP Energetyka jako podmiotu prywatnego, w relacji do interesów państwa w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego i bezpieczeństwa przewozów kolejowych.

Dokument podzielony jest na sześć rozdziałów, z których najistotniejsze to „znaczenie infrastruktury spółki PKP Energetyka w systemie bezpieczeństwa energetycznego i transportowego RP: aspekty techniczne” oraz „Infrastruktura spółki PKP Energetyka w systemie bezpieczeństwa narodowego”. Autorzy prezentują też wyzwania regulacyjne i plany rozwojowe spółki, a także własne podsumowanie i rekomendacje.

PKP Energetyka znika z dokumentów dotyczących bezpieczeństwa

W części dotyczącej bezpieczeństwa energetycznego autorzy zaznaczają, że „prawidłowe funkcjonowanie znacznej części transportu kolejowego zależy od dostaw energii elektrycznej realizowanych przez PKP Energetykę.”. W raporcie możemy przeczytać o podatności PKP Energetyki na ataki terrorystyczne, wraz z przewidywanym czasem trwania awarii w zależności od liczby atakujących terrorystów.

Bardzo istotne wydaje się wskazanie przez autorów raportu, że żadne z obiektów, elementów instalacji czy urządzeń należących do PKP Energetyka nie zostało uznane za element systemu infrastruktury krytycznej naszego państwa – pomimo tego, że cechy tejże infrastruktury spełniają wymagania ustawy. „Jest to co najmniej niezrozumiałe, szczególnie w sytuacji inter- i transsektorowości funkcji spółki” – piszą autorzy raportu. Co ciekawe, spółka zgłosiła swoje obiekty do prowadzonych przez Grupę PKP prac nad wykazem infrastruktury krytycznej. Brak jest jednak oficjalnej informacji, na którym etapie selekcji – PKP SA, Ministerstwo Infrastruktury, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa – oraz z jakich powodów nie zostały one w nim ujęte. Do tego w kwietniu 2015 roku PKP odstąpiła od przyjętego w Grupie PKP porozumienia w sprawie wewnętrznego systemu ochrony infrastruktury krytycznej, więc PKP Energetyka nie pozostaje w żadnym systemie współdziałania w celu niezakłóconej realizacji swoich zadań na rzecz bezpieczeństwa państwa.

Podobnie jest w kwestii obronności kraju. Żaden z zarządzanych przez spółkę PKP Energetyka obiektów nie został ujęty w wykazie podlegających „szczególnej ochronie”. – Mamy więc do czynienia z sytuacją, w której minister właściwy ds. transportu wraz z ministrem właściwym ds. obrony narodowej uznali spółkę za szczególnie ważną dla bezpieczeństwa państwa, a jednocześnie nie uznali obiektów decydujących o jej przydatności jako podlegające jakiejkolwiek ochronie fizycznej. Jest to działanie zupełnie pozbawione logiki – krytykują autorzy raportu. Aktualnie żaden z obiektów administrowanych przez PKP Energetyka nie jest objęty obowiązkiem ochrony fizycznej.

Zdaniem autorów, brak prawnych obowiązków w zakresie zapewnienia ochrony fizycznej i technicznej zarządzanej przez nią infrastruktury specjalnej „dowodzi zupełnej ignorancji ze strony właściwej administracji rządowej, która wykazała się w tym przypadku kompletnym niezrozumieniem znaczenia spółki dla normalnego funkcjonowania państwa, w szczególności przez pryzmat krytycznej współzależności z innymi systemami infrastruktury krytycznej”. Jak czytamy w raporcie, sama spółka również nie była zainteresowana bezpieczeństwem fizycznym.

Potrzebne rozmowy z rządem

Jak czytamy w podsumowaniu, PKP Energetyka, jako spółka o strategicznym znaczeniu dla co najmniej dwóch sektorów gospodarki opartej na infrastrukturze krytycznej (jest jedynym
operatorem systemu dystrybucyjnego energii elektrycznej zasilającej kolejowe sieci trakcyjne, a także jedynym posiadającym ogólnopolską sieć dystrybucyjną), w wyniku przeprowadzonej prywatyzacji znalazła się w bardzo szczególnej sytuacji.

Zdaniem autorów, „sama forma własności nie wzbudza niepokoju, gdyż zbyt mała przepustowość sieci (niskie napięcia zasilania sieci dystrybucyjnych oraz niewielki przekrój poprzeczny sieci) nie spowoduje zagrożeń w kontekście liberalizacji rynku energii”. Zdaniem autorów, przy spełnieniu odpowiednich warunków „może okazać się nawet zaletą, ze względu na większą efektywność i elastyczność podmiotów prywatnych, a także możliwości finansowe inwestora”.

Autorzy zauważają, że spółka dostarcza energię na potrzeby trakcyjne „zgodnie ze standardami usług dystrybucyjnych, zapewniając wysoką jakość i pewność zasilania” oraz „aktywnie bierze udział w modernizacjach sieci w celu dostosowania ich do nowych wymagań związanych z rozwojem kolei w Polsce”.

Raport chwali spełnianie przez PKP Energetykę norm wymaganych dla systemów zasilania sieci trakcyjnej i możliwość konkurowania z innymi OSD przy pozyskiwaniu klientów z grupy odbiorców nietrakcyjnych. – O potencjale spółki dobrze świadczą najniższe wskaźniki związane z awariami – dodają autorzy.

Jak czytamy w raporcie, państwo posiada „wystarczające uprawnienia w zakresie kontroli przekształceń własnościowych i kwestii regulacyjnych aby efektywnie kontrolować sytuację spółki” a w jej codziennej pracy trudno „mówić o jakimkolwiek zagrożeniu dla interesów państwa, ponieważ jej funkcjonowanie podlega ścisłym regulacjom i administracja publiczna ma odpowiednie środki wpływania na jej działalność”.

Autorzy przywołują w podsumowaniu wspomniane wyżej zagrożenia związane z bezpieczeństwem przypominając, że PKP Energetyka „nie pozostaje w żadnym systemie współdziałania na rzecz niezakłóconej realizacji swoich zadań”. – Jest do dowód niezrozumienia jej znaczenia także przez partnerów, ponieważ każda tego typu przerwa w działaniu może spowodować ogromne straty gospodarcze. Właściwe podmioty sektora kolejowego wydają się nieświadome powagi sytuacji, która w obecnym stanie jest całkowicie nieakceptowalna – podkreślają.

Interesujące jest to, że autorzy podają w podsumowaniu dwa przykłady na ingerencję państwa sektory związane z bezpieczeństwem zmierzające do zmian własnościowych. W pierwszym z nich rząd Szwecji dokonał interwencyjnego odkupu stoczni okrętów podwodnych Kockums. Drugim była blokada sprzedaży, a potem transferu technologii z koncernu stoczniowego HDW do Stanów Zjednoczonych, podjęta z sukcesem przez rząd w Berlinie. – Wydaje się, że mogą być one punktem odniesienia dla sytuacji PKP Energetyki. Niekiedy warto wyciągnąć wnioski z cudzych doświadczeń i po prostu przygotować odpowiednie rozwiązania prawne zabezpieczające interesy państwa z należytym wyprzedzeniem. Tak czy inaczej, wskazane jest podjęcie rozmów w tej sprawie między rządem a PKP Energetyką – piszą autorzy raportu. Jednak w rekomendacjach uznają jednak, że „w ogólnym zarysie struktura własnościowa omawianego podmiotu powinna pozostać niezmieniona”.

Przyznają jednak, że „wobec szczególnego znaczenia spółki PKP Energetyka jako ogólnopolskiego operatora systemu dystrybucyjnego, państwo i obecny właściciel firmy powinny dojść do porozumienia w zakresie formy przywrócenia odpowiedniego zabezpieczenia interesów RP przed ryzykiem przejęcia PKP Energetyki przez podmioty niepożądane i ewentualnego obniżenia standardu świadczonych usług”. Proponują m. in. wydzielenie sieci dystrybucyjnej do osobnego podmiotu, zgodnie z unijnymi regułami separacji (unbundlingu), czy przekazanie kolejowych stacji paliw należących do PKP Energetyki podmiotowi związanemu z PLK lub PKP. Jak ostatnio informowaliśmy, oba działania są już prowadzone.

Autorzy uważają też, że wskazane byłoby przedłużenie istniejącej umowy między PKP Energetyką a PKP PLK i wprowadzenie klauzul utrudniających jej wypowiedzenie oraz nałożenie obowiązku składania cyklicznych raportów o stanie potencjału firmy w tym zakresie.

Cały raport, wydany na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Unported (CC BY-SA 3.0) można pobrać poniżej:
PKP Energetyka po prywatyzacji – bezpieczeństwo dostaw energii i przewozów kolejowych, Dominik Smyrgała i in., Warszawa 2016.

Podziel się z innymi:

facebookLogolinkedInLogolinkedInLogoemailLogowykopLogogooglePlusLogo
Zobacz też

 

ŚLEDŹ NAS NA:
Zapisz się do newslettera:
Podanie adresu e-mail oraz wciśnięcie ‘OK’ jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na:
  • przesyłanie przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Sielecka 35, 00-738 Warszawa na podany adres e-mail newsletterów zawierających informacje branżowe, marketingowe oraz handlowe.
  • przesyłanie przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Sielecka 35, 00-738 Warszawa (dalej: TOR), na podany adres e-mail informacji handlowych pochodzących od innych niż TOR podmiotów.
Podanie adresu email oraz wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Podającemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane osobowe przetwarzane przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Sielecka 35, 00-738 Warszawa oraz ich poprawiania.
Śledź nasze wiadomości:
Zapisz się do newslettera:
Podanie adresu e-mail oraz wciśnięcie ‘OK’ jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na:
  • przesyłanie przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Sielecka 35, 00-738 Warszawa na podany adres e-mail newsletterów zawierających informacje branżowe, marketingowe oraz handlowe.
  • przesyłanie przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Sielecka 35, 00-738 Warszawa (dalej: TOR), na podany adres e-mail informacji handlowych pochodzących od innych niż TOR podmiotów.
Podanie adresu email oraz wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Podającemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane osobowe przetwarzane przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Sielecka 35, 00-738 Warszawa oraz ich poprawiania.

współpraca

 Rynek Kolejowy Rynek Lotniczy Transport Publiczny ZDG TOR
© ZDG TOR Sp. z o.o. | BM5