Partner serwisu
#Wojna Rosja - Ukraina - zobacz serwis specjalny!

 

Energetyka | Biznes - Polska

Tauron prezentuje nową strategię. Ogranicza fundusze na inwestycje

| Emilia Derewienko źródło: RynekInfrastruktury.pl 05.09.2016

 

Tauron prezentuje nową strategię. Ogranicza fundusze na inwestycje
fot. Tauron

Więcej z regionu:

Polska

Podziel się ze znajomymi:

facebookLogolinkedInLogolinkedInLogo
emailLogowykopLogogooglePlusLogo

 

Zapewnienie stabilności finansowej, inwestycje dopasowane do potrzeb rynku oraz rozwój innowacji i budowanie długotrwałej, silnej relacji z klientem – to podstawowe założenia nowej strategii grupy Tauron na lata 2016-2025.
– Strategia wyznacza priorytety, które przekształcą grupę w innowacyjny, dostosowany do potrzeb rynku i klienta, rozwijający się koncern energetyczny, zapewniający swoim akcjonariuszom zwrot z zainwestowanego kapitału – zapewnia Remigiusz Nowakowski, prezes zarządu Tauron Polska Energia.

Finanse muszą być stabilne

Jednym z priorytetów jest zapewnienie stabilności finansowej grupy. Tauron przewidział kilka strategicznych programów, które mają to zapewnić firmie. Jednym z nich jest Program Poprawy Efektywności, przyjęty w marcu 2016 roku i zakładający uzyskanie oszczędności w latach 2016-2018 na poziomie 1,3 mld zł. Na powyższe oszczędności składają się działania wpływające na skumulowany wzrost EBITDA o około 1 mld zł oraz polegające na ograniczeniu nakładów inwestycyjnych o około 300 mln zł w latach 2016-2018.

Kolejnym aspektem są Inicjatywy Strategiczne, w tym ograniczenie nakładów inwestycyjnych w okresie 2017-2020, które przyniosą efekt finansowy na poziomie 1,9 mld zł. Będzie on osiągnięty dzięki działaniom wpływającym na skumulowany wzrost EBITDA o około 1,2 mld zł oraz redukcję nakładów inwestycyjnych o około 0,7 mld zł. Są to dodatkowe efekty finansowe, poza efektami ujętymi w Programie Poprawy Efektywności.

Istotne będzie również wstrzymanie budowy bloku gazowo-parowego w Elektrowni Łagisza, przekładające się na redukcję nakładów inwestycyjnych o 1,5 mld zł. Projekt będzie mógł zostać uruchomiony w przypadku zaistnienia korzystnego otoczenia regulacyjnego i rynkowego.

– W procesie przygotowywania Strategii dokonano gruntownej analizy otoczenia makroekonomicznego, rynkowego i regulacyjnego oraz prognoz kierunków rozwoju sektora, przekładając je na szanse i ryzyka dla grupy Tauron. Przyjęta misja i wizja odzwierciedlają nową filozofię zarządzania oraz wpisują się w koncepcję rozwoju zorientowanego na klienta – wyjaśnia Jarosław Broda, wiceprezes zarządu Tauron Polska Energia. ds. zarządzania majątkiem i rozwoju.

Dywidenda

Tauron w perspektywie długoterminowej planuje wypłatę dywidendy w wysokości minimum 40% skonsolidowanego zysku netto. Intencją spółki jest zapewnienie stopy dywidendy na poziomie konkurencyjnym w stosunku do długoterminowych instrumentów dłużnych emitowanych na rynku polskim przez spółki z ratingiem inwestycyjnym.

Na ostateczną rekomendację dotyczącą dywidendy wpływ będą miały dodatkowe czynniki, w tym w szczególności: sytuacja płynnościowa grupy, sytuacja rynkowa, realizacja polityki inwestycyjnej, koszt oraz możliwości pozyskania finansowania, wymogi prawa oraz zapisy umów finansowych, w szczególności dotyczące nie przekraczania określonego poziomu wskaźnika zadłużenia, zapewnienie ratingu na poziomie inwestycyjnym.

– Polityka w zakresie wypłaty dywidendy podlegała będzie okresowym przeglądom zarządu. Chciałbym zwrócić uwagę, iż prognozy będące podstawą strategii, wskazują, że pierwszym rokiem, w którym możliwa będzie wypłata dywidendy, będzie rok 2020. Oczywiście ostateczna decyzja w zakresie wypłaty dywidendy, jej wysokości oraz szczegółowych warunków jej ewentualnej wypłaty będzie każdorazowo podejmowana przez walne zgromadzenie spółki, zatwierdzające sprawozdanie finansowe za dany rok obrotowy – mówi Marek Wadowski, wiceprezes ds. finansów Tauron Polska Energia.

Redukcja nakładów inwestycyjnych

W procesie tworzenia Strategii zarząd szczegółowo przeanalizował zdolności grupy Tauron do sfinansowania obecnych i planowanych inwestycji, tak, aby ich realizacja była możliwa ze środków generowanych z działalności operacyjnej oraz finansowania dłużnego. W ramach racjonalizacji nakładów inwestycyjnych zredukowano nakłady planowane na lata 2016-2020 z ok. 20,2 mld zł do ok. 18 mld zł. Zakłada się kontynuację rozpoczętych i daleko zaawansowanych projektów inwestycyjnych.

Nakłady w segmencie wytwarzania to kwota 6,7 mld zł do 2020 r. Ponad 50% całej puli nakładów, tj. 9,5 mld zł do roku 2020 to inwestycje w segmencie dystrybucji obejmujące przyłączenia nowych odbiorców i źródeł energii elektrycznej oraz modernizację i odtworzenie majątku sieciowego.

Tauron zakłada realizację projektu budowy bloku 910 MW w Elektrowni Jaworzno III w nowej formule finansowania zakładającej wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa i sprzedaż udziałów partnerom zewnętrznym, pod warunkiem objęcia przez nich pakietu niedającego kontroli. Zmiana sposobu finansowania budowy bloku wpłynęłaby na obniżenie wskaźnika dług netto/EBITDA, a tym samym znacząco ograniczyłaby ryzyko przekroczenia granicznego poziomu tego kowenantu (3,5x) zawartego w umowach finansowania. Należy podkreślić, że w Strategii zakłada się utrzymanie stabilności finansowej i nieprzekroczenie kowenantu dług netto/EBITDA na poziomie 3,5x, bez uwzględnienia sprzedaży partnerom zewnętrznym mniejszościowego udziału w projekcie budowy bloku 910 MW.

– Oznacza to, że planowana zmiana formuły finansowania tego projektu stanowi dodatkowy element stabilizujący sytuację finansową grupy Tauron – podkreśla Remigiusz Nowakowski.

W segmencie wydobycia kontynuowane będą inwestycje w ZG Janina, budowę szybu Grzegorz w ZG Sobieski oraz realizowane zaplanowane inwestycje w Nowe Brzeszcze grupa Tauron. Wartość nakładów w tym obszarze to około 1,3 mld zł do 2020 r.

Innowacje

Założone kierunki inwestycyjne po roku 2020 to oprócz energetyki regulowanej także nowa energetyka. TAURON będzie inwestował w rozwój e-mobility, rozproszone wytwarzanie ciepła i energii, energetykę prosumencką, rozwiązania Smart Home, Smart City oraz usługi okołoenergetyczne. W zakresie działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej strategia zakłada wydatki w wysokości 0,4% wartości skonsolidowanych przychodów rocznie.

– Strategia pozwoli przekształcić grupę w nowoczesny podmiot o stabilnej sytuacji finansowej z bogatą ofertą produktów i usług odpowiadającą na oczekiwania klientów, wokół których Grupa będzie budowała wartość – dodaje Jarosław Broda.

Sprzedaż i rozwój nowych produktów i usług mają stanowić silną bazę wzrostu grupy. W tym obszarze Tauron planuje dynamiczny rozwój oferty, co pozwoli na utrzymanie obecnej bazy klientów kupujących produkty Tauron oraz zwiększenie rentowności.

Przekształcenie grupy w jeszcze bardziej nowoczesną i innowacyjną organizację nastąpi poprzez wdrożenie zmian wspierających realizację strategii: rozwój działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej, na który przewiduje się wydatki w wysokości 0,4% skonsolidowanych przychodów rocznie, rozwój projektów innowacyjnych w oparciu o dedykowany do tego fundusz typu Corporate Venture Capital (CVC); wdrożenie nowego modelu operacyjnego zorientowanego na procesy.

Wyodrębniono pięć priorytetowych strumieni procesowych, wokół których koncentrować się będzie działalność Tauronu, tj.: strategia, finanse, zarządzanie majątkiem i rozwój, klient oraz zarządzanie korporacyjne i wsparcie. Takie podejście pozwoli na położenie większego nacisku na zagadnienia przekrojowe, które decydować będą o przewagach konkurencyjnych grupy w przyszłości.

Strategia prezentuje optymalną ścieżkę rozwoju, która zapewni stabilność finansową oraz perspektywę wzrostu, przy jednoczesnym wsparciu zapewnienia stabilności systemu elektroenergetycznego. Długoterminowy rozwój będzie opierał się na rozwiązaniach bazujących na relacjach z klientami.

Podziel się z innymi:

facebookLogolinkedInLogolinkedInLogoemailLogowykopLogogooglePlusLogo
Zobacz też

 

ŚLEDŹ NAS NA:
Zapisz się do newslettera:
Podanie adresu e-mail oraz wciśnięcie ‘OK’ jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na:
  • przesyłanie przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Sielecka 35, 00-738 Warszawa na podany adres e-mail newsletterów zawierających informacje branżowe, marketingowe oraz handlowe.
  • przesyłanie przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Sielecka 35, 00-738 Warszawa (dalej: TOR), na podany adres e-mail informacji handlowych pochodzących od innych niż TOR podmiotów.
Podanie adresu email oraz wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Podającemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane osobowe przetwarzane przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Sielecka 35, 00-738 Warszawa oraz ich poprawiania.
Śledź nasze wiadomości:
Zapisz się do newslettera:
Podanie adresu e-mail oraz wciśnięcie ‘OK’ jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na:
  • przesyłanie przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Sielecka 35, 00-738 Warszawa na podany adres e-mail newsletterów zawierających informacje branżowe, marketingowe oraz handlowe.
  • przesyłanie przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Sielecka 35, 00-738 Warszawa (dalej: TOR), na podany adres e-mail informacji handlowych pochodzących od innych niż TOR podmiotów.
Podanie adresu email oraz wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Podającemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane osobowe przetwarzane przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Sielecka 35, 00-738 Warszawa oraz ich poprawiania.

współpraca

 Rynek Kolejowy Rynek Lotniczy Transport Publiczny ZDG TOR
© ZDG TOR Sp. z o.o. | BM5