Partnerzy serwisu:
Polityka i prawo

Samowola budowlana - konsekwencje, sankcje, postępowanie legalizacyjne

Dalej Wstecz
Data publikacji:
24-06-2024
Ostatnia modyfikacja:
24-06-2024
Tagi geolokalizacji:
Źródło:
Rynek Infrastruktury

Podziel się ze znajomymi:

POLITYKA I PRAWO
Samowola budowlana - konsekwencje, sankcje, postępowanie legalizacyjne
DSK KancelariaMilena Waszak, prawnik DSK Kancelaria
Z samowolą budowlaną w rozumieniu art. 48 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 725) mamy do czynienia wówczas, gdy obiekt budowlany lub jego część jest w budowie albo został wybudowany bez wymaganego pozwolenia na budowę, zgłoszenia, albo pomimo wniesienia sprzeciwu przez właściwy organ. Jest to poważne naruszenie prawa budowlanego, które może mieć daleko idące konsekwencje zarówno dla inwestora, jak i innych zaangażowanych stron.

Definicje i regulacje prawne

W pierwszej kolejności wypada wskazać, że typowa samowola budowlana to wybudowanie obiektu budowlanego lub jego części bez pozwolenia czy zgłoszenia.
Ustawodawca zdefiniował pojęcie „budowy”, wyodrębniając je ze zbioru wszystkich „robót budowlanych”. Zgodnie bowiem z art. 3 ust. 7 Prawa budowlanego, kiedy ustawa mówi o „robotach budowlanych” – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. Zgodnie natomiast z art. 3 ust. 6 Prawa budowlanego, pod pojęciem „budowa” należy rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.

Z takiego zdefiniowania podstawowych w prawie budowlanym pojęć, należy wywieść przede wszystkim, że typową, najbardziej charakterystyczną samowolą budowlaną będzie wybudowanie obiektu budowlanego lub jego części bez wymaganego pozwolenia na budowę – a zatem wynikiem takiej samowoli będzie powstanie nowego obiektu lub jego części.

Prawo budowlane inaczej traktuje z kolei samowolną przebudowę obiektu, montaż, remont czy jego rozbiórkę. Od razu należy bowiem zastrzec, że Prawo budowlane reguluje wykonywanie takich robót, ale nie znajduje dla nich zastosowania przepis art. 48 Prawa budowlanego, który normuje zagadnienia samowoli budowlanej (czyli powstania nowego obiektu bądź nowej części obiektu). Zagadnienia doprowadzenia do zgodności z prawem robót budowlanych innych niż budowa, regulują odrębne przepisy Prawa budowlanego.

Konsekwencje samowoli budowlanej

Samowola budowlana rodzi dla inwestora szereg konsekwencji, które różnią się w zależności od rodzaju i skali naruszenia.

Najbardziej bezpośrednią konsekwencją samowoli budowlanej są sankcje prawne. Organy nadzoru budowlanego, takie jak Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego (PINB), mogą wszcząć postępowanie administracyjne, prowadzące w niektórych przypadkach do nałożenia kar.

Kary za samowolę budowlaną

Kary za samowolę budowlaną w Polsce są zróżnicowane i zależą od rodzaju i skali naruszenia. Należą do nich:

 • kary pieniężne - są to kary finansowe nakładane przez organy nadzoru budowlanego. Wysokość kary jest uzależniona od rodzaju obiektu i stopnia naruszenia przepisów. Kary te mogą być bardzo dotkliwe.
 • nakaz rozbiórki - jest to jedna z najcięższych sankcji, która może zostać nałożona w przypadku, gdy legalizacja obiektu jest niemożliwa lub gdy obiekt stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa. Nakaz rozbiórki jest wydawany zgodnie z art. 49e Prawa budowlanego w przypadku:
  • niezłożenia wniosku o legalizację w wymaganym terminie,
  • wycofania wniosku o legalizację,
  • nieprzedłożenia, w wyznaczonym terminie, dokumentów legalizacyjnych,
  • niewykonania, w wyznaczonym terminie, postanowienia o usunięciu nieprawidłowości w dokumentach legalizacyjnych,
  • nieuiszczenia opłaty legalizacyjnej w wyznaczonym terminie,
  • kontynuowania budowy pomimo postanowienia o wstrzymaniu budowy.
 • nakaz wstrzymania robót budowlanych - jeśli organy nadzoru budowlanego wykryją samowolę w trakcie realizacji prac budowlanych, mogą nakazać ich natychmiastowe wstrzymanie do czasu wyjaśnienia sprawy.

Postępowanie legalizacyjne

Proces legalizacji samowoli budowlanej jest skomplikowany i czasochłonny. Często wiąże się to z dodatkowymi kosztami oraz koniecznością dostosowania obiektu do obowiązujących przepisów. Proces ten polega na uzyskaniu niezbędnych pozwoleń i dokumentów, które powinny zostać uzyskane przed rozpoczęciem budowy. Inwestor musi złożyć odpowiednie dokumenty oraz uiścić opłatę legalizacyjną.

W ramach legalizacji, inwestor może być zobowiązany do wprowadzenia zmian w obiekcie budowlanym, aby spełniał on wszystkie obowiązujące normy i przepisy techniczne.

W przypadku, gdy legalizacja jest niemożliwa, inwestor może zostać zobowiązany do rozbiórki obiektu lub jego części. Jest to ostateczność, która ma na celu przywrócenie stanu zgodnego z prawem.

Podsumowanie

W obowiązujących przepisach prawa budowlanego nie znajdziemy definicji legalnej samowoli budowlanej. Samowola budowlana to poważne naruszenie przepisów, które może prowadzić do znaczących konsekwencji prawnych i finansowych. Dlatego ważne jest, aby każda budowa była prowadzona zgodnie z prawem i wymaganymi pozwoleniami. W przypadku wykrycia samowoli budowlanej, kluczowe jest podjęcie odpowiednich kroków naprawczych, które mogą obejmować proces legalizacji lub rozbiórkę obiektu. Przestrzeganie przepisów prawa budowlanego, a także właściwe zakwalifikowanie danych robót – jako wymagających uzyskania pozwolenia na budowę lub dokonania jedynie ich zgłoszenia, jest kluczowe dla uniknięcia problemów prawnych oraz poniesienia konsekwencji finansowych.

Autor: Milena Waszak, prawnik DSK Kancelaria
Tagi geolokalizacji:

Podziel się z innymi:

Pozostałe z wątku:

AI w procesie zarządzania roszczeniami

Polityka i prawo

AI w procesie zarządzania roszczeniami

art. sponsorowany 14 czerwca 2024

Proces składania roszczeń w nowej formule- FIDIC wyd. 2017 r.

Polityka i prawo

Zobacz również:

Te firmy utrzymują drogi na zlecenie GDDKiA

Drogi i autostrady

Te firmy utrzymują drogi na zlecenie GDDKiA

ep. 06 czerwca 2023

Czyżew: Zakończenie modernizacji stacji jeszcze w tym roku

Intermodal i logistyka

Pozostałe z wątku:

AI w procesie zarządzania roszczeniami

Polityka i prawo

AI w procesie zarządzania roszczeniami

art. sponsorowany 14 czerwca 2024

Proces składania roszczeń w nowej formule- FIDIC wyd. 2017 r.

Polityka i prawo

Zobacz również:

Te firmy utrzymują drogi na zlecenie GDDKiA

Drogi i autostrady

Te firmy utrzymują drogi na zlecenie GDDKiA

ep. 06 czerwca 2023

Czyżew: Zakończenie modernizacji stacji jeszcze w tym roku

Intermodal i logistyka

Kongresy
Konferencje
SZKOLENIE ON-LINE
Śledź nasze wiadomości:
Zapisz się do newslettera:
Podanie adresu e-mail oraz wciśnięcie ‘OK’ jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na:
 • przesyłanie przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: Sielecka 35, 00-738 Warszawa na podany adres e-mail newsletterów zawierających informacje branżowe, marketingowe oraz handlowe.
 • przesyłanie przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: Sielecka 35, 00-738 Warszawa (dalej: TOR), na podany adres e-mail informacji handlowych pochodzących od innych niż TOR podmiotów.
Podanie adresu email oraz wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Podającemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane osobowe przetwarzane przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: Sielecka 35, 00-738 Warszawa oraz ich poprawiania.
Współpraca:
Rynek Kolejowy
Transport Publiczny
Rynek Lotniczy
TOR Konferencje
ZDG TOR
ZDG TOR
© ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by BM5