Partner serwisu
Inżynieria i innowacje

Bentley Infrastructure Cloud – nowe rozwiązanie dla projektów infrastrukturalnych

Dalej Wstecz
Data publikacji:
22-11-2022
Tagi geolokalizacji:
Źródło:
RI

Podziel się ze znajomymi:

INŻYNIERIA I INNOWACJE
Bentley Infrastructure Cloud – nowe rozwiązanie dla projektów infrastrukturalnych
fot. mat. pras.
Podczas tegorocznej konferencji Year in Infrastructure firma Bentley Systems zajmująca się produkcją oprogramowania do inżynierii infrastruktury ogłosiła premierę Bentley Infrastructure Cloud – połączenie systemów dla przedsiębiorstw, które obejmują całokształt cyklu życia i łańcucha wartości światowej infrastruktury.

Rozwiązanie Bentley Infrastructure Cloud, wspierane przez platformę iTwin i schematy infrastrukturalne Bentley, które zapewniają bezproblemową integrację z aplikacjami inżynierskimi Bentley, usprawnia tworzenie, realizację i eksploatację lepszej infrastruktury za pośrednictwem kompletnych i niezawodnych cyfrowych bliźniaków.

Bentley Infrastructure Cloud obejmuje oprogramowanie ProjectWise do realizacji projektów, SYNCHRO do budownictwa oraz AssetWise do eksploatacji majątku trwałego. Te systemy dla przedsiębiorstw obecnie wykorzystują technologie cyfrowych bliźniaków wspierane przez iTwin, aby otworzyć dane zawarte w plikach inżynierskich poprzez zautomatyzowane i dogłębne mapowanie do schematów inżynierskich Bentley. Poprzez rozwój systemów dla przedsiębiorstw tak, aby stały się ukierunkowane na dane bez zakłócania procesów pracy opartych na plikach, rozwiązanie Bentley Infrastructure Cloud zapewnia organizacjom użytkownika znaczne możliwości poprawy współpracy, produktywności i jakości.

Schematy infrastrukturalne firmy Bentley są zarówno otwarte, jak i rozszerzalne. Teraz również łączą się z funkcjami modelowania rzeczywistości i urządzeniami IoT, a także uwzględniają obliczenia emisji dwutlenku węgla i dane podpowierzchniowe. Duża ilość danych uwzględniona w schematach infrastrukturalnych Bentley wspomaga eksport klas Industry Foundation. Możliwość bezproblemowego udostępniania danych i wzbogacania ich przez cały cykl życia pomaga firmom inżynierskim oraz właścicielom-operatorom tworzyć dane inżynierskie i czerpać z nich większą wartość.

Potencjał ujednoliconego rozwiązania opartego na chmurze obejmującego cały cykl życia inżynierii infrastruktury wynika ze zinstytucjonalizowanych ograniczeń fragmentarycznych przepływów informacji, które utrudniają połączenia, udzielanie informacji zwrotnych, analizy, ponowne wykorzystanie informacji i transfer wiedzy. Bentley Infrastructure Cloud obejmuje sfederowane środowisko skoncentrowane na danych, które jest zawsze aktywne, zawsze aktualne, zawsze dostępne i które utrzymuje oraz łączy dane inżynierskie przez cały okres projektowania, budowy i eksploatacji. Mobilność informacji w rozwiązaniu Bentley Infrastructure Cloud i semantyczna ciągłość przekraczająca standardowe ograniczenia pomagają przyspieszyć projektowanie modułowe, projektowanie pod kątem wykonalności i projektowanie oparte na wydajności.

Jak mówi Ken Adamson, Senior Vice President of Enterprise Systems w firmie Bentley: -Rozwiązanie Bentley Infrastructure Cloud to dowód naszego zaangażowania na rzecz połączenia wszystkiego i wszystkich w ramach łańcucha wartości oraz rozszerzonych ekosystemów projektowych. Specjaliści od infrastruktury zasługują na niezawodne środowisko cyfrowego bliźniaka dla danych, na którym mogą polegać i na podstawie którego mogą działać. Uważam, że firma Bentley Systems ma wyjątkową pozycję umożliwiającą spełnienie tych wymagań dzięki wszechstronności naszych systemów dla przedsiębiorstw ProjectWise, SYNCHRO i AssetWise, wierności inżynierskiej naszego oprogramowania oraz naszej otwartości – w tym naszej determinacji, aby semantycznie zintegrować wszystkie liczące się formaty plików inżynierskich. Platforma iTwin, stając się solidną podstawą jednoczącą wszystkie nasze produkty oprogramowania, udowodniła, że potrafi stawić czoła temu wyzwaniu.

Oprogramowanie ProjectWise, obsługiwane przez iTwin

Firma Bentley Systems zaprezentowała również znaczne ulepszenia ProjectWise, rozszerzające zakres jego działania: od prac inżynierskich w toku do kompletnej cyfrowej realizacji. Uzupełnienie sekwencyjnych procesów pracy opartych na plikach o mobilność informacji skoncentrowanych na danych oraz analizy na przestrzeni wszystkich projektów przynosi następujące korzyści:

• poprzez nowe funkcje zarządzania portfolio projektów i programami użytkownicy ProjectWise mogą teraz stosować analizy na poziomie dokładności inżynierskiej we wszystkich projektach, uczyć się z danych projektowych i ponownie je wykorzystywać, a także zachowywać wiedzę oraz ulepszać jakość i wydajność przyszłych projektów;

• dzięki nowym możliwościom cyfrowego bliźniaka użytkownicy ProjectWise mogą przeprowadzać interdyscyplinarne przeglądy projektów i zaawansowane oceny projektów, aby poprawić ich efektywność i jakość, a także zwiększać bogactwo swoich cyfrowych dokumentacji na potrzeby budowy i eksploatacji w celu pozycjonowania swojej działalności pod kątem przełomowych usług cyfrowych wykraczających poza przekazanie.

Obsługiwane przez iTwin:

ProjectWise wykorzystuje iTwin Capture do integracji danych modelowania rzeczywistości, które są coraz szerzej wykorzystywane, aby rejestrować i monitorować cyfrowy kontekst projektów, geoprzestrzennie koordynowanych z danymi inżynierskimi;

ProjectWise wykorzystuje schematy infrastrukturalne firmy Bentley, aby semantycznie dopasować dane plików projektowych do wielu branż w celu kompleksowego przeglądu propozycji projektowych oraz do wszystkich projektów, aby zrozumieć zależności i ponownie wykorzystać zestawy danych, w tym do uczenia maszynowego, w celu opracowania autorskich analiz;

ProjectWise wykorzysta iTwin Experience, aby zaoferować realistyczny wgląd w cyfrowe bliźniaki projektu, zapewniając wysoką jakość i poprawiając wydajność;

oprogramowanie ProjectWise 4D Design Review, obsługiwane przez iTwin, umożliwia użytkownikom bezpieczne udostępnianie dużych, złożonych modeli w całym ekosystemie projektu, niezależnie od aplikacji źródłowych. Osoby odpowiedzialne za przeglądy mogą wykonywać wirtualne spacery, wyszukiwać informacje o modelu i analizować wbudowane dane własności za pomocą prostej wyszukiwarki. Usprawniony interfejs ułatwia interdyscyplinarny przegląd modeli 2D i 3D i umożliwia osobom odpowiedzialnym za przeglądy sprawdzenie, kto i kiedy wprowadzał zmiany poprzez wizualizację 4D;

oprogramowanie Advanced Design Validation, obsługiwane przez iTwin, obejmuje cyfrowe procesy pracy 3D, integrację z Bentley OpenRoads i aplikacjami innych firm, ulepszoną wizualizację AI/ML, a także symulację doświadczenia kierowcy, aby ocenić projekty i upewnić się, że spełniono wymagania;

ProjectWise Components Center, oparta na chmurze usługa zarządzania komponentami cyfrowymi i bibliotekami z bezpośrednią integracją z aplikacjami inżynierskimi, umożliwia standaryzację, automatyzację oraz ponowne wykorzystanie obiektów w celu szybszej i niezawodnej realizacji projektów. Firmy inżynierskie mogą teraz wykorzystywać dane z jednego projektu w innym, wykorzystywać wyciągnięte wnioski, tworzyć komponenty wielokrotnego użytku i faktycznie uprzemysławiać wiedzę zdobytą podczas realizacji projektów;

możliwości w zakresie cyfrowej realizacji wykorzystują cyfrowe procesy pracy do automatyzacji i zarządzania tworzeniem, wymianą i przeglądaniem dokumentacji kontraktowej, w tym plików PDF, klas Industry Foundation, a także cyfrowych bliźniaków. Użytkownicy ProjectWise nie muszą marnować czasu na ręczne tworzenie i wysyłanie paczek, zmniejszając ryzyko i zyskując widoczność oraz możliwość śledzenia dostarczanych materiałów w ramach procesów pracy, a także poprzez automatyczne zachowanie kompleksowego zapisu kontrolnego.

Oprogramowanie ProjectWise do cyfrowej realizacji, obsługiwane przez iTwin w ramach Bentley Infrastructure Cloud, zwiększa możliwości firm inżynierskich przy jednoczesnej minimalizacji zagrożeń, zwiększając wydajność projektu i zapewniając jakość. Cyfrowe bliźniaki infrastruktury utworzone na etapie projektowania mogą być cenne dla właścicieli-operatorów jako przyrostowa dokumentacja projektowa, uwzględniając częste usługi firm inżynierskich jako „cyfrowych integratorów” w zakresie jakości i bezpieczeństwa danych, autorskich analiz oraz monitorowania.

Lori Hufford, wiceprezes ds. współpracy inżynierskiej w firmie Bentley Systems, skomentowała: – Firmy inżynierskie stoją dziś przed bezprecedensowymi wyzwaniami związanymi z realizacją większej liczby projektów pomimo ograniczonej liczby talentów, pracowników odchodzących na emeryturę i utraty wiedzy instytucjonalnej. Dzięki platformie iTwin jesteśmy w stanie rozwijać oprogramowanie ProjectWise ponad prace inżynierskie w toku dla jednego projektu na raz, aby można było go używać we wszystkich projektach w celu maksymalnego wykorzystania obserwacji, ponownego wykorzystania wiedzy i uczenia maszynowego. Użytkownicy ProjectWise mają już bogate doświadczenie projektowe zawarte w swoich archiwach ProjectWise. Teraz, będąc częścią Bentley Infrastructure Cloud, ProjectWise może doprowadzić do niezbędnej zmiany w zakresie wydajności, skuteczności i transformacji firm inżynierskich.

AssetWise, rozwiązania do monitorowania stanu majątku trwałego, obsługiwane przez iTwin

Firma Bentley zapowiedziała też dostępność nowych rozwiązań dla majątku trwałego obsługiwanych przez iTwin, które wykorzystują iTwin Experience, iTwin Capture oraz iTwin IoT, aby umożliwić monitorowanie stanu majątku trwałego w czasie rzeczywistym.

Rozwiązanie AssetWise Bridge Monitoring przekształca tradycyjną kontrolę mostów w nowoczesny, cyfrowy proces pracy. Za pomocą dronów i oprogramowania iTwin Capture, umożliwiającego utworzenie cyfrowego bliźniaka 3D mostu, inspekcje można przeprowadzać wirtualnie, unikając kosztownych i niebezpiecznych podróży, jednocześnie korzystając ze specjalistycznej wiedzy zdalnie i wykorzystując sztuczną inteligencję / uczenie maszynowe do automatycznego identyfikowania oraz klasyfikowania usterek. Informacje są udostępniane interesariuszom w obrębie całego procesu pracy poprzez iTwin Experience. Dane z inspekcji wymagane do naprawy problemu można bez problemu przekazać działom konserwacji, budowy i projektowania w celu uzyskania znacznych oszczędności.

Rozwiązanie AssetWise Dam Monitoring stworzono z myślą o firmach inżynierskich, aby zaoferować cyfrowe usługi operatorom tym, którzy modernizują swoje programy bezpieczeństwa w celu minimalizacji ryzyka i sprostania rosnącym wymogom regulacyjnym. Nadchodzące rozwiązanie zapewni ujednolicony dostęp do danych z czujników i będzie można je wdrożyć bez potrzeby zatrudniania wykwalifikowanych techników. Użytkownicy mogą włączać dane z czujników do dowolnego cyfrowego bliźniaka, aby uzyskać kontekstowy widok danych i powiązanych wskaźników w czasie rzeczywistym.

Cory Baldwin, wiceprezes ds. infrastruktury IoT w firmie Bentley Systems, powiedział: –Chcemy umożliwić firmom inżynierskim stanie się cyfrowymi integratorami infrastruktury cyfrowych bliźniaków, które tworzą na etapie realizacji projektu, oraz przygotować wydajne cyfrowe bliźniaki dla właścicieli-operatorów. Aby przyspieszyć ten proces, firmy inżynierskie mogą teraz szybko rozpocząć pracę z iTwin Capture, iTwin Experience, iTwin IoT oraz naszymi rozwiązaniami w chmurze do monitorowania AssetWise, gotowymi do dodania markowych i specyficznych dla majątku trwałego programów analitycznych i usługowych.

Rozwiązania AssetWise Bridge Monitoring i Dam Monitoring są w fazie wczesnego dostępu.

Dostępność Bentley Infrastructure Cloud

– Współpracujemy z firmami inżynierskimi oraz właścicielami majątku trwałego i dobrze rozumiemy, że zależy im na innowacjach bez zakłóceń. Dzięki Bentley Infrastructure Cloud użytkownicy ProjectWise, SYNCHRO i AssetWise przyspieszą pokoleniowe przejście na cyfrowe bliźniaki, ale nie zakłócą istniejących procesów pracy w zakresie współpracy inżynierskiej, budowy i zarządzania wydajnością majątku trwałego. A najlepsze jest to, że ich istniejące pliki projektowe i majątku trwałego stanowią trampolinę do przyszłości skoncentrowanej na danych – powiedział Michael Campbell, Chief Product Officer w firmie Bentley.

Rozwiązanie Bentley Infrastructure Cloud obejmujące systemy dla przedsiębiorstw ProjectWise, SYNCHRO i AssetWise jest już dostępne TUTAJ

Tagi geolokalizacji:

Podziel się z innymi:

Zobacz również:

Łódzkie. Ruszają testy systemu zarządzania ruchem

Drogi i autostrady

Przełomowy projekt zapory pływowej w Wielkiej Brytanii

Intermodal i logistyka

Wiadomo kto dostarczy turbiny dla farmy wiatrowej

Inżynieria i innowacje

Polak pokieruje międzynarodowym stowarzyszeniem Hyperloop

Inżynieria i innowacje

Zobacz również:

Łódzkie. Ruszają testy systemu zarządzania ruchem

Drogi i autostrady

Przełomowy projekt zapory pływowej w Wielkiej Brytanii

Intermodal i logistyka

Wiadomo kto dostarczy turbiny dla farmy wiatrowej

Inżynieria i innowacje

Polak pokieruje międzynarodowym stowarzyszeniem Hyperloop

Inżynieria i innowacje

Kongresy
Konferencje
SZKOLENIE ON-LINE
Śledź nasze wiadomości:
Zapisz się do newslettera:
Podanie adresu e-mail oraz wciśnięcie ‘OK’ jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na:
  • przesyłanie przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: Pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa na podany adres e-mail newsletterów zawierających informacje branżowe, marketingowe oraz handlowe.
  • przesyłanie przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: Pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa (dalej: TOR), na podany adres e-mail informacji handlowych pochodzących od innych niż TOR podmiotów.
Podanie adresu email oraz wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Podającemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane osobowe przetwarzane przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: Sielecka 35, 00-738 Warszawa oraz ich poprawiania.
Współpraca:
Rynek Kolejowy
Transport Publiczny
Rynek Lotniczy
TOR Konferencje
ZDG TOR
ZDG TOR
© ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by BM5